செக்கு எண்ணெய்

#செக்கு மூலம் தயாரான
கடலை எண்ணெய் (ரூ.260/-)
நல்லெண்ணெய் (ரூ.320/-)
தேங்காய் எண்ணெய் (ரூ.350/-)

#மரச்செக்கு மூலம் தயாரான
கடலை எண்ணெய் (ரூ.280/-)
நல்லெண்ணெய் (ரூ.340/-)
தேங்காய் எண்ணெய் (ரூ.350/-)

சென்னையில் இலவச வீட்டு டெலிவரி. நேரில் வந்தால் லிட்டருக்கு ரூ.30/- தள்ளுபடி.

Guru Oil Mills
D.No.68A, Plot No.59, Munusamy Street, Vanagaram Road, Athipet, Ambattur, Chennai 600058.
(7401008756 / 9840074120)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *