வட்டம் போட்டு வாழுறதுக்கு வாழ்க்கை என்ன கணிதமா?
எதையும் தாண்டி போராடு!
வாழ்க்கை ஆகும் புனிதமாய்!!!
#Sonawin #இனிய_காலை_வணக்கம்!