வேப்ப மரத்தை பாலும், தேனும் ஊற்றி வளர்த்தாலும் அதன் கசப்புத் தன்மை மாறாது. அது போல கெட்டவர்களை எதைச் சொல்லியும் திருத்த முடியாது.
#இனிய_காலை_வணக்கம்.