வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் வெற்றியும் தோல்வியும் நிரந்தரமல்ல.
இரண்டும் மாறி மாறித்தான் வரும்டா அம்பி!
#இனிய_காலை_வணக்கம்டா_அம்பி!