ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வழங்குவதில் திருட்டுத்தனம் பண்ணுவதை, இந்த வீடியோவை பார்த்தால் தெரியும்!